Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodwego

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Biała Podlaska

Biała Podlaska, Brzeska 71, tel: 833416773, www.zsz2.dl.pl