Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat łukowski

Huta-Dąbrowa, Hutnicza 53, tel: 257550416,