Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi “Razem” w Chełmie

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Chełm

Chełm, M.Reja 54, tel: 825630651, www.razem.szkola.pl