Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Justynówce

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat tomaszowski

Justynówka, 52A, tel: 846664677, www.szkolajustynowka.cba.pl