Miejsko-Gminne Przedszkole

Stopień

Przedszkole i żłobek

Miejscowość

powiat świdnicki

Piaski, Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, tel: 815821044, www.przedszkolepiaski.eprzedszkola.pl