Medyczna Szkoła Policealna PERSPEKTYWA

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Lublin

Lublin, Jana Sawy 1a, tel: 814480605, www.perspektywa.szkola.pl/lublin