Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

Lublin

Lublin, Magnoliowa 8, tel: 817470378, www.lckziu.pl