Liceum Ogólnokształcące 3 letnie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

powiat świdnicki

Piaski, Partyzantów 19, tel: 815821001, www.zspiaski.pl