Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Hrubieszowie

Stopień

Szkoła policealna

Miejscowość

Hrubieszów

Hrubieszów, Zamojska 16, tel: 846965215, www.sei.edu.pl