IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

Stopień

Szkoła średnia

Miejscowość

Lublin

Lublin, Szkolna 4, tel: 817477817, www.4lo.lublin.pl