GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KAZIMIERZU DOLNYM Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat puławski

Kazimierz Dolny, SZKOLNA 1, tel: 818810083, www.gzskazimierzdolny.szkolnastrona.pl