Filialna Szkoła Podstawowa w Bekieszy

Stopień

Szkoła podstawowa

Miejscowość

powiat łęczyński

Bekiesza, 31, tel: 825677460,