Akademia Teatrlno-Wokalna Jerzego Turowicza

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Lublin

Lublin, Krakowskie Przedmieście 36, tel: 535822833, www.atw.lublin.pl