Komarów-Osada: Konkursy na dyrektorów szkół i przedszkola

Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach rozpocznie działalność 1 września, ale już teraz samorząd szuka kandydatów na dyrektora nowej placówki. W związku z upływem kadencji wójt Wiesława Sieńkowska ogłosiła również konkurs na podobne stanowiska w szkołach podstawowych w Antoniówce i w Zubowicach.

Kandydatami mogą być osoby, które m.in.: ukończyły studia magisterskie, posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

Obecni dyrektorzy szkół podstawowych w Antoniówce – Elżbieta Żybura i w Zubowicach – Zbigniew Danilewicz również mogą przystąpić do konkursu. Nowi dyrektorzy wymienionych placówek będą wybrani na te stanowiska na 5-letnią kadencję.

Oferty można składać do 21 lipca w sekretariacie urzędu gminy, a szczegółowe warunki udziału w konkursie są dostępne w urzędzie i na stronie internetowej: www.komarow.pl.

Przedszkole w Zubowicach powstaje w części budynku szkoły podstawowej, w którym znajduje się również, wygaszane w tym roku szkolnym, miejscowe gimnazjum. Na zajmowane dotąd piętro zostanie przeniesiona “podstawówka”, a parter będzie w całości przeznaczony na przedszkole. By tak się stało trzeba m.in. przygotować zaplecze kuchenne, sanitariaty, szatnie i inne pomieszczenia, dla maluchów. Prace będą kosztować prawie 361 tysięcy złotych, z czego do 85 procent to środki, które gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Adaptacja pomieszczeń powinna się zakończyć przed 1 września.

 
(źródło: IAS)