Filia szkoły w Obroczy do likwidacji

Filia szkoły w Obroczy w gminie Zwierzyniec zostanie zlikwidowana. Za uchwałą w tej sprawie podczas sesji zagłosowało 10 radnych, a 5 było przeciw.

Oprócz likwidacji filii w Obroczy radni planowali również likwidację filii w Żurawnicy. Uchwałę intencyjną przyjęli w lutym, a teraz otrzymali opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty, który zgodził się jedynie na likwidację placówki w Obroczy. W sprawie filii w Żurawnicy wydał negatywną opinię.

W obydwu przypadkach chodzi o placówki z niewielką liczbą uczniów, którzy mogliby uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu. Od września w dwóch oddziałach w Obroczy miałaby się uczyć zaledwie trójka dzieci, natomiast w Żurawnicy, także w klasach I – II, zaledwie siedmioro uczniów. Władze gminy, chcąc zapewnić dzieciom możliwie najlepsze warunki nauki, proponowały, by uczniowie z obydwu filii uczęszczali do szkoły w Zwierzyńcu, która dysponuje odpowiednią kadrą i bazą dydaktyczną. Za takim rozwiązaniem przemawiają także względy ekonomiczne, ponieważ utrzymanie jednej filii to koszt około 100 tysięcy złotych rocznie.

Kurator oświaty podzielił argumenty, dotyczące jedynie placówki w Obroczy i negatywnie zaopiniował likwidację filii w Żurawnicy, ale zwierzynieccy samorządowcy złożyli zażalenie na tę opinię do ministra edukacji i czekają na jego ocenę.