Zamość: Wzmocnienie kompetencji studentów PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu rozpocznie 1 października realizację projektu pn. „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy unijnych z programu POWER, a jego całkowity koszt wyniesie 1 084 577,28 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji studentów zamojskiej PWSZ, aby w przyszłości mogli łatwiej znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Jednym z założeń jest wzrost kompetencji językowych. Właśnie dlatego studenci kierunków: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika oraz turystyka i rekreacja będą mogli bezpłatnie wziąć udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Ten kurs ma ich docelowo przygotować do uzyskania certyfikatu TOEIC. Dodatkowo dla studentów logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn przewidziano organizację wizyt studyjnych, spotkań z przedstawicielami pracodawców oraz organizację certyfikowanych szkoleń zawodowych. Projekt zakłada również rozwój działalności Biura Karier i Praktyk Studenckich.

Nowy projekt PWSZ kładzie nacisk przede wszystkim na konieczność podnoszenia umiejętności i kompetencji studentów odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu oraz specyficznym wymogom rynku pracy, zacieśnianie współpracy z przedstawicielami pracodawców, jak również na wdrażanie zmian w uczelni o charakterze organizacyjnym i jakościowym.

Zakończenie projektu przewidziano na kwiecień 2020 roku.