Zamość: Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski

“Wyzwania dla systemu bezpieczeństwa Polski. Aspekty militarne i niemilitarne.” -taki jest temat konferencji, jaka w dniach 11-12 maja odbędzie się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Zamościu, Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Muzeum Zamojskie, Ludowe Towarzystwo Naukowo- Kulturalne Oddział Zamość oraz Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono. 
Celem konferencji jest wymiana opinii naukowców oraz ekspertów i podjęcie debaty służącej pogłębieniu wiedzy oraz świadomości społecznej na temat skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie.
Główna część konferencji odbędzie się 12 maja 2018 r. w Collegium Novum – Zamość ul. Koszary 54 o godz. 9.30. W sesji plenarnej referaty wygłoszą min. płk dr hab. Krzysztof Krakowski dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej oraz płk dr hab. Leszek Elak prodziekan tego Wydziału. W ramach imprez towarzyszących konferencji w piątek 11 maja o godz. 10.00 zaplanowano panel dyskusyjny adresowany do młodzieży szkół średnich i studentów pt. Drogi ku Wolności. Wprowadzeniem do właściwej dyskusji będą wspomnienia oraz osobiste refleksje na temat postrzegania patriotyzmu, zaprezentowane przez zaproszonych gości: Janinę Gąsiorowską – Matkę Chrzestną Statku Ziemia Zamojska oraz Jerzego Zacharowa – działacza NSZZ „S”, który z powodu swej działalności politycznej był internowany oraz kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, karany grzywnami i mandatami.