Zamość: Pracownia bezpieczeństwa narodowego z symulatorem strzelnicy laserowej

3 grudnia, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu została otwarta nowa pracownia, wyposażona m.in. w symulator strzelnicy laserowej. Pracownia będzie służyć studentom kierunku bezpieczeństwo narodowe.

Spotkanie otworzył dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Henryk Chałupczak. Następnie do zebranych gości zwrócił się rektor uczelni prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski – Jesteśmy uczelnią, zawodową, która kształci praktycznie. Cały czas rozwijamy się i poprawiamy swoją bazę dydaktyczną. Dziś nadszedł moment, gdy dla kierunku bezpieczeństwo narodowe otwieramy nowoczesną pracownię, w skład której wchodzi strzelnica laserowa oraz inne elementy związane ze sferą bezpieczeństwa.

O kształceniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe opowiedział prof. dr hab. Henryk Chałupczak, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu. Podkreślił przy tym, że kadrę wykładowców na tym kierunku stanowią wysokiej rangi doświadczeni oficerowie rezerwy służb mundurowych.

Dziś wszyscy odmieniają przez przypadki słowo „bezpieczeństwo”. U nas można podjąć ten temat zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zachęcam uczniów szkół średnich, by podejmowali studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w naszej uczelni. – mówił prof. Chałupczak.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych: komendant Komendy Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński, zastępca dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego ppłk Jakub Garbowski, dowódca 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu ppłk Sławomir Kułaga, komendant WKU w Zamościu ppłk Wojciech Witek, zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu kpt. Piotr Burak oraz kpt. Małgorzata Oleszczuk z Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie.

W spotkaniu, oprócz władz uczelni, wykładowców i studentów PWSZ, uczestniczyli także uczniowie klas mundurowych szkół: Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych Zamość, Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zamościu wraz z nauczycielami.

Po części powitalnej, zaproszeni goście wraz z młodzieżą, mieli okazję zapoznać się z pracownią bezpieczeństwa narodowego, w której spotkanie poprowadził ppłk Andrzej Podhorodecki, wykładowca na kierunku bezpieczeństwo narodowe w PWSZ w Zamościu. – Pracownia ta ma wiele elementów. Jednym z nich jest strzelnica laserowa, która powstała, aby przybliżyć studentom podstawy szkolenia strzeleckiego. Obejmuje ono naukę postaw strzeleckich, naukę obchodzenia się z bronią, naukę celowania. Ma ono przygotować studentów do odbycia strzelania amunicją bojową na strzelnicy, które będzie organizował podmiot zewnętrzny. Zaletą tej strzelnicy jest to, że jest to w praktyce szkolenie bezkosztowe. Jeżeli będzie zainteresowanie, to będziemy udostępniać ten sprzęt m.in. Legii Akademickiej, czy chętnym szkołom średnim, które prowadzą klasy mundurowe. – powiedział ppłk Andrzej Podhorodecki.

W atrium uczelni przygotowano pokaz sprzętu i wyposażenia 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu, wchodzącego w skład Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczniowie mogli poznać broń, kamizelki taktyczne, hełmy, radiostacje i ekwipunek ratownika medycznego. Mogli także sami przymierzyć całe wyposażenie oraz spróbować swoich sił w składaniu i rozkładaniu broni na czas. O Wojskach Obrony Terytorialnej opowiedział ppor. Andrzej Nowosad, oficer 25 blp.

Pracownia została bardzo dobrze oceniona przez przedstawicieli służb mundurowych, którzy sami mogli przetestować obiekt. Jednym z nich był ppłk Sławomir Kułaga, dowódca 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu.

To bardzo dobra i pożyteczna inicjatywa. Część studentów, którzy się kształcą w PWSZ, to są żołnierze 25 batalionu lekkiej piechoty w Zamościu. PWSZ umożliwiła to, aby nasi żołnierze dodatkowo, oprócz szkolenia rotacyjnego w weekendy, mogli doskonalić swoje umiejętności w uczelni. To bardzo pozytywny aspekt. Dzięki temu na pewno wzrośnie liczba chętnych do naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ jest tu połączenie teorii z praktyką. Na strzelnicy, jak ta w PWSZ, będzie można nabyć podstawowe umiejętności manualne w posługiwaniu się bronią. Nie możemy jednak mówić o przygotowaniu do strzelania od razu amunicją ostrą. Jednak student, czy cywil może nabyć tutaj wszystkie nawyki i ułatwić nam kształcenie w wojsku. – ocenił dowódca zamojskich terytorialsów.