Wicepremier spotkał się z rektorami PWSZ-etów

W dniach 29-31 marca 2017 r., w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie odbyło się XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczył rektor PWSZ w Zamościu dr hab.  Andrzej Samborski.                                                  

Obok rektorów, w obradach uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin i wiceminister prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Spotkanie poświęcone zostało tematowi miejsca uczelni zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego, ich dokonaniom i przyszłości. Było także okazją do podzielenia się sukcesami i doświadczeniami z zakresu funkcjonowania i zarządzania uczelniami.

Spotkanie wicepremiera i wiceministra z rektorami uczelni zawodowych było bardzo ważne, gdyż trwają obecnie prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.  Zarówno wicepremier dr Jarosław Gowin, jak i wiceminister prof. Aleksander Bobko doceniają istotną rolę PWSZ-etów w kształceniu młodzieży. Ponadto wicepremier podkreślił, że państwowe wyższe szkoły zawodowe odgrywają ważną rolę kulturotwórczą i środowiskową.

Obecnie rozważane jest wprowadzenie zmiany w nazewnictwie PWSZ-tów z Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa na Publiczna Uczelnia Zawodowa.