Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Zamość

Zamość, Kościuszki 5, tel: (84) 639-25-20,