Młodzież ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego uczciła 150. rocznicę urodzin Marszałka

„Ku Niepodległej!” – to tytuł montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież koła recytatorskiego i zespół wokalno-instrumentalny „Canto” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego młodzież klas policyjnych i wojskowych (1 LP, 1 LW, 2 LP i 2 LW), technikum żywienia i gospodarstwa domowego (1 TZ, 3 TZ) oraz technikum weterynarii (2 TW) zaprezentowała część artystyczną 05.12.2017 r. o godz. 13.30 w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu. Występ spotkał się z szerokim uznaniem. Wysiłek artystów nagrodzono oklaskami przez wszystkich uczestników spotkania, m. in. radnego miasta Zamościa – p. Jerzego Zacharowa, duchownych, przedstawicieli Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, przedstawicieli obywatelskiego komitetu odbudowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu, mieszkańców Zamościa oraz społeczności szkolnej ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Po występie artystycznym odbyła się msza św. sprawowana przez ks. kanonika Juliana Brzezickiego – proboszcza parafii w Trzęsinach (Moderatora Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń).

Uczniowie przygotowali występ artystyczny pod czujnym okiem opiekunów: p. Anety Słupczyńskiej (scenariusz montażu słowno-muzycznego, deklamacja, układ sceniczny), p. Małgorzaty Borys-Tur (śpiew i aranżacja muzyczna), p. Leszka Wróbla (aranżacja muzyczna i obsługa techniczna). Oprawa liturgii mszy św. została zainicjowana przez s. Zofię Nowak oraz młodzież ZSP Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu.

Dziękujemy młodym artystom za kulturę sceniczną, a przede wszystkim za lekcję prawdziwego patriotyzmu!

Zespół do spraw promocji ZSP Nr 5 w Zamościu.