Kraj: Szykuje się rewolucja w wynagrodzeniach dla nauczycieli

Specjalna rezerwa na podwyżki dla nauczycieli w kwocie 1 mld złotych, wypłacanie wynagrodzeń “od dołu”, czy dodatek motywacyjny 500 zł dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje – to tylko część pomysłów resortu edukacji.

Pomysły zmian przedstawiła minister edukacji Anna Zalewska, podczas debaty „Wpływ reformy oświaty na jakość edukacji” podczas XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Zdaniem szefowej MEN planowane podwyżki płac dla nauczycieli mają przynieść poprawę jakości nauczania i poprawę jakości pracy nauczycieli. Jak podaje Portal Samorządowy na podwyżki dla nauczycieli ma być ustanowiona w przyszłorocznym budżecie specjalna rezerwa w wysokości 1 mld zł.

Jedną z rewolucyjnych zmian będzie przejście z sytemu wypłacania pensji z góry, na tę „od dołu”.

Pensja nauczyciela jest jedyną w Polsce, która jest inaczej wypłacana niż to ma miejsce w innych branżach. To powoduje bardzo duże komplikacje dla samorządów, ponieważ ma się to nijak do roku budżetowego, tym bardziej, że są jeszcze wypłacane nadgodziny i to w innym terminie – podkreślała minister edukacji podczas debaty.

Jak podaje Portal Samorządowy zmiana sposobu wypłacania pensji ma nastąpić w 2019 roku. 

-Nauczyciele nic nie stracą, wszystko zostaje, czyli 12 pensji plus tzw. trzynastka, do tego świadczenie urlopowe w lipcu.– dodawała minister Zalewska.

Zmiany dotkną nie tylko szeregowych nauczycieli, ale także i dyrektorów.

Chcemy ograniczyć dorabianie dyrektora, ma być odpowiedzialny za trzymanie jakości edukacji i za bezpieczeństwo w szkole. Ma pensum, po czym jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli, rodziców. Za to proponujemy, by urlop mógł wykorzystać w dowolnym momencie roku szkolonego. Najczęściej bowiem dyrektorzy pracują w czasie wakacji czy ferii zimowych – tłumaczyła Anna Zalewska.

Inny rewolucyjny pomysł dotyczy dodatku motywacyjnego w wysokości 500 zł dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje.

Resort edukacji szacuje, że od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. dodatkowe pieniądze za wyróżniającą pracę wypłacane mają być w wysokości:

– około 95 zł, tj. 3 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
– około 190 zł, tj. 6 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2021 r. dnia 31 sierpnia 2022 r.
– około 500 zł, tj. 16 proc. kwoty bazowej – od 1 września 2022 r.

Jak wynika z projektu, praca nauczycieli, w tym także nauczycieli dyplomowanych, co do zasady, oceniana będzie co trzy lata. Kryteria tej oceny zostaną określone w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W przypadku uzyskania kolejnej oceny pracy na niższym poziomie, nauczyciel utraci prawo do tego dodatku.

Wydłużeniu ma ulec staż nauczycieli z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy, który zakończy się egzaminem z udziałem kuratora i doradcy metodycznego. Ponadto MEN planuje wydłużyć pensum pedagoga, psychologa, logopedy, czy doradcy zawodowego do 22 godzin.

 

(źródło: Portal Samorządowy)