Zamość: Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość

W dniu 1 kwietnia 2019 roku Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Prezydentem Miasta Zamość i Starostą Zamojskim organizuje trzecią edycję przedsięwzięcia pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”.

Jak poinformowała Monika Żur, Dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, impreza została objęta honorowym patronatem Wicemarszałka Sejmu p. Beaty Mazurek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ponadto: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, posłowie na Sejm VIII kadencji – członkowie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Podobnie jak w pierwszej edycji „Zawodowego strzału w 10!”, na przedsięwzięcie złożą się dwa prowadzone równolegle moduły: targi edukacyjne służące prezentacji bogatej oferty szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz konferencja dla doradców zawodowych, rodziców i dyrektorów szkół podstawowych powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamość.

Niezmiennym celem przedsięwzięcia jest pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz podnoszenie świadomości dorosłych (rodziców, doradców zawodowych), wspierających młodych ludzi w tych wyborach życiowych, na temat ich roli w procesie planowania dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej absolwenta szkoły podstawowej.

Targi edukacyjne to kilkugodzinna impreza (adresowana do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, rodziców, nauczycieli, wychowawców, szkolnych doradców zawodowych oraz społeczności lokalnej), podczas której można poznać aktualną i zaplanowaną na rok szkolny 2019/2020 ofertę szkół ponadpodstawowych. To także promocja zawodów zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, dlatego też do aktywnego udziału w planowanym przedsięwzięciu zaprosiliśmy pracodawców współpracujących ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

Planowane przedsięwzięcie odbędzie się równolegle w następujących miejscach:

  • 10.00 – 12.00 – Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu, ul. Odrodzenia 9
    Konferencja adresowana do rodziców, doradców zawodowych, dyrektorów szkół podstawowych, z udziałem pracodawców wspierających szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe w realizacji kształcenia zawodowego.
  • 9.00 – 14.00 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8
    Targi edukacyjne – prezentacje oferty szkół funkcjonujących na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego.

Około godziny 12.30, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, przy ul. Królowej Jadwigi 8, planowana jest konferencja prasowa z udziałem zaproszonych gości.