Zamość: Zakończyła się 4EUclusion

30 października uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu zakończyli ośmiodniową, międzynarodową wymianę młodzieży zatytułowaną 4EUclusion. Spotkanie odbywało się w Czechach, w górskim miasteczku Vrchlabi. Wyjazd młodzieży był możliwy dzięki współpracy, jaką szkoła nawiązała z zamojskim stowarzyszeniem HEureka Generator, które koordynuje działania projektowe z polskiej strony.

Głównym celem wymiany było zwrócenie uwagi na problem wykluczenia społecznego, dyskryminacji na tle rasowym, seksualnym, religijnym oraz stworzenie możliwości rozwojowych osobom z mniejszymi szansami.

Projekt skierowany był do młodych ludzi, w wieku od 18 – 25 lat, pochodzących z różnych krajów, którzy mogli się spotkać, wspólnie pracować, realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności, wymieniać się własnymi poglądami i doświadczeniami. Integracja młodych ludzi, reprezentujących odmienne kultury i narodowości sprzyjała także nauce języków obcych oraz uczyła w jaki sposób stawać się aktywnym obywatelem nie tyko swoich krajów, ale również Europy.

W wymianie międzynarodowej udział wzięli: Barbara Kwaśna, Daniel Pełech, Jakub Jaskulecki, Justyna Rybak i Mateusz Luchowski. Liderem polskiej grupy była Ewa Kostrubiec.

Poza Stowarzyszeniem HEureka Generator partnerami projektu byli:

Włochy (TDM 200), Portugalia (ADAMASTOR) i Rumunia (Asociation Evolution).

Organizatorem było czeskie Stowarzyszenie Brno for you z Brna.

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu jako reprezentanci polskiej grupy przez 8 dni aktywnie uczestniczyła w spotkaniach. Podczas organizowanych warsztatów uczniowie dyskutowali nad tematami związanymi z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, zagadnieniem równości, solidarności i bezpieczeństwa oraz sposobami tworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej.

Uczestnicy wymiany dowiedzieli się też czym jest edukacja pozaformalna i aktywne obywatelstwo. Podsumowaniem projektu był happening informacyjny, zorganizowany w centrum miasta, na którym młodzież zapoznała mieszkańców z efektami swojej pracy.

W ramach współpracy ZSP nr 4 w Zamościu ze stowarzyszeniem Heureka Generator jeszcze w tym roku realizowane będą kolejne przedsięwzięcia, mające na celu wspieranie młodzieży z mniejszymi szansami. Zaplanowano dwie lokalne inicjatywy poświecone walce ze stereotypami. Szczegóły już wkrótce.

Projekt 4EUclusion realizowany jest w ramach programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.