Zamość: Za nami etap wojewódzki Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

W minioną sobotę, 16 grudnia, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

W zmaganiach na szczeblu wojewódzkim uczniowie mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru. Była to pierwsza część etapu okręgowego, po której wyłoniono ośmiu uczestników z najwyższą liczbą punktów, którzy zakwalifikowali się do II części. Część druga polegała na rozwiązaniu testu z pytaniami otwartymi oraz napisaniu krótkiej wypowiedzi na zadany temat. 

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, którzy zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego zostali:

  • Katarzyna Skimina – II Liceum im. G. Orlicz-Dreszera w Chełmie
  • Aleksandra Krupińska – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • Bartłomiej Likos – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • Magdalena Barszcz – V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

Oddział COPTIOSH (Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno-Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno-Historycznych) i Komitet Okręgowy olimpiad okręgu województwa lubelskiego znajduje się w PWSZ w Zamościu ul. Pereca 2. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego COPTIOSH jest Zygmunt Kamiński.