Zamość: X Wojewódzki Konkurs Fotograficzny i Plastyczny “Kocie i psie sprawy”

By wziąć udział w konkursie wystarczy przygotować, a następnie dostarczyć podpisaną pracę w sztywnym opakowaniu do Młodzieżowego Domu Kultury do 29 marca 2019 r. Można również pracę wysłać pocztą, koniecznie z dopiskiem: „Konkurs – Kocie i psie sprawy”. Co ważne prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie i psie zachowania. Prace będące tylko ładnym portretem zwierząt zostaną odrzucone.

Cele X Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2019 to:

 • kształtowanie przyjaźni do zwierząt, zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami;
 • uświadomienie młodym ludziom praw i potrzeb zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania cierpienia;
 • poznanie zachowań i ras kotów oraz psów;
 • zachęcanie dzieci i młodzieży do postaw empatycznych w stosunku do zwierząt;
 • kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej;
 • promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;
 • nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • podjęcie działań włączających uczniów z niepełnosprawnościami;
 • promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

Honorowy patronat nad konkursem objął Piotr Błażewicz – Przewodniczący Rady Miasta Zamość. Organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Współorganizatorami są Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska oraz Rada Rodziców MDK Zamość.

Do uczestnictwa MDK zaprasza przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Zasady przystąpienia do konkursu dostępne są w regulaminie, plik do pobrania TUTAJ