Zamość: Uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas

Dzień 13 grudnia 2018 r. zapisał się głęboko w naszych sercach. W tym dniu, na wniosek dyrektora szkoły pani Marii Trześniowskiej zostało powołane – Szkolne Koło Caritas. Uroczystej inauguracji przewodniczył Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Marcin Jakubiak. 

Młodzi wolontariusze z klas VI – VIII wysłuchali prezentacji, w której przedstawiono zasady działalności SKC. Ks. Marcin Jakubiak wręczył akt powołania Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunem została p. Monika Paska, a opiekę duchową sprawować będzie Asystent Kościelny – ks. Jerzy Feresz – proboszcz parafii p.w. Świętej Bożej Opatrzności.

Młodzi wolontariusze z ogromnym entuzjazmem przyjęli propozycję działania w SKC w myśl słów świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym”.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje młodego człowieka, kształtując “wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się.