Zamość: Uroczysta inauguracja roku akademickiego w PWSZ

W dniu 10 października 2018 r. odbyła się po raz czternasty uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym rektor prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski powitał nowych studentów, przybyłych gości i pracowników uczelni, a następnie podsumował miniony rok akademicki i przedstawił najważniejsze zadania w nowym roku. – Nowy rok akademicki będzie rokiem wyzwań dla uczelni. Jesteśmy na etapie wprowadzania zapisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta niejako pokazuje, jakie nowe zadania przed nami stoją, nowe wyzwania i nowe działania. Poza tym mimo kryzysu demograficznego nie narzekamy na brak studentów. Nabór na pierwszym roku jest podobny do tego, jaki był w ubiegłym roku, czyli ponad 300 osób. Cieszymy się, że spośród ofert edukacyjnych polskich uczelni, młodzi ludzie wybierają zamojską PWSZ. Jesteśmy z tego dumni. – mówił rektor uczelni.

Tradycją stało się, że podczas inauguracji wręczone zostają laury „Zasłużony dla Uczelni”. W tym roku otrzymali je: prof. dr hab. dr h. c. Waldemar Martyn – współorganizator PWSZ w Zamościu, pierwszy rektor uczelni, obecnie prorektor PWSZ oraz Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Zamojskiego, z którym uczelnia współpracuje od wielu lat.

W tym roku studia w PWSZ w Zamościu na I roku rozpoczęło 333 studentów. Podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, indeksy z rąk rektora uczelni odebrali przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów – bezpieczeństwa narodowego, pielęgniarstwa, finansów i rachunkowości, filologii angielskiej, pedagogiki, turystyki i rekreacji, mechaniki i budowy maszyn oraz logistyki.

Po immatrykulacji studentów I roku, do zebranych na auli gości zwrócił się przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego Paweł Przybysz, który podziękował władzom uczelni za dotychczasową współpracę, powitał studentów I roku oraz zachęcał do angażowania się w działalność kół naukowych i Samorządu Studenckiego.

Jednym z gości podczas uroczystej inauguracji był Piotr Ziółkowski, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, który zwrócił się do zebranych: – W związku z wejściem w życie ustawy Konstytucja dla Nauki, czyli reformy szkolnictwa wyższego pan wicepremier Jarosław Gowin wywalczył dla uczelni publicznych dodatkowe 3 miliardy złotych w obligacjach Skarbu Państwa na inwestycje. Środki te będą sukcesywnie przekazywane uczelniom, czyli ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego będzie wykupywało te obligacje w przeciągu dwóch lat. Na koniec 2020 roku otrzymana kwota znajdzie się na koncie uczelni. Dla PWSZ w Zamościu to niemała kwota, bo 8 084 000 złotych. Społeczność akademicka do tej pory nie wiedziała jaka to będzie kwota, więc jest to swego rodzaju niespodzianka. Jak dodał będzie to duża szansa dla uczelni by przeprowadzić zaplanowane prace rozwojowe w PWSZ. – Może to być zakup aparatury badawczej, zakup nowych budynków lub przebudowa już istniejących. – mówił szef gabinetu ministra Jarosława Gowina.

Tegoroczny wykład inauguracyjny pt. „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w perspektywie synergii w ujęciu historyczno-politologicznym” wygłosił prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu. Po wykładzie, prorektor prof. dr hab. dr h.c. Waldemar Martyn odczytał listy gratulacyjne, które wpłynęły do uczelni z okazji inauguracji nowego roku akademickiego.

Na zakończenie uroczystości odśpiewany został hymn akademicki „Gaudeamus igitur”, po czym rektor prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski wypowiedział końcowe słowa: Rok akademicki 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu uważam za otwarty.