Zamość: Uczniowie “mundurówki” musztry uczą się od najlepszych

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość jako jedna z pierwszych została wytypowana do szkolenia przez żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Jednodniowe szkolenie odbyło się  25 stycznia w siedzibie BRWP w Warszawie. 

Podczas kilkugodzinnego szkolenia wojskowi instruktorzy przekazywali szkolonym uczniom klas mundurowych wiedzę i umiejętności z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego. Tematyka szkolenia z musztry obejmowała m.in. oddawanie honorów w miejscu i marszu, składanie wieńców i wiązanek, zachowanie się pocztu sztandarowego i flagowego, przeformowanie pododdziału, masz i defiladę. Na koniec, w ramach podsumowania dnia szkolenia, przećwiczono przebieg całej uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej.

Szkolenie w Batalionie Reprezentacyjnym WP było pierwszym z całego cyklu szkoleń z musztry zaplanowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych MON w 2018 roku dla uczniów klas mundurowych i organizacji proobronnych.

Wrażenia uczniów po zajęciach były bardzo pozytywne, wszyscy uczestnicy chcą ponownie szkolić się w Batalionie Reprezentacyjnym, a niektórzy otwarcie mówili o marzeniu służby w szeregach BRWP.

Fotorelacja ze szkolenia: ROZTOCZE.NET