Zamość: Uczniowie LOCSM wkrótce zostaną żołnierzami

Uczniowie III klasy LO Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu o profilu wojskowym zakończyli egzaminem I edycję Programu Pilotażowego MON nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa.

Dzięki uczestnictwie w programie skróceniu ulegnie ich służba przygotowawcza, ponadto otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do wojskowych uczelni wyższych.

– W trakcie egzaminu przyszli żołnierze musieli zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy ogólnowojskowej oraz zagadnieniami praktycznymi. W drugiej części egzaminu weryfikacji zostały poddane umiejętności uczniów LO CSM z zakresu musztry, ratownictwa pola walki, terenoznawstwa, taktyki czy strzelectwa oraz zagadnień inżynieryjno – saperskich. Egzamin zakończył się uzyskaniem średniej oceny 4.5 przez wszystkich zdających. – informuje szkoła.