Zamość: Uczeń z dysleksją w szkole podstawowej

W najbliższy piątek: 28.09.2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu w godzinach od 9.00 do 12.00 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja “Uczeń z dysleksją w szkole podstawowej”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu: DysTRANS – Supporting Dyslexic Individual in Transition from Primary to Lower Secondary School, realizowanego przez I Społeczną Szkołę Podstawową im Unii Europejskiej w Zamościu, wspólnie z partnerami z Turcji, Bułgarii, Rumunii, Włoch i Portugalii.

Główne referaty wygłoszą: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, wybitna polska specjalistka w zakresie dysleksji, dziecięcy psycholog kliniczny, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, członek międzynarodowych towarzystw naukowych oraz Daniela Boneva – Prezes Zarządu Bułgarskiego Stowarzyszenia Dysleksji, członek międzynarodowych organizacji edukacyjnych, koordynator projektów europejskich, doradca instytucji Unii Europejskiej.