Zamość: „Szóstka” na białej szkole

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica są wyjazdy czwartoklasistów na “Białe szkoły”, w trakcie których uczniowie łączą naukę z wiodących przedmiotów szkolnych (j.polski, matematyka, j.angielski, przyroda) z doskonaleniem jazdy na nartach zjazdowych.

Jesteśmy jedyną zamojską szkoła podstawową, która potrafiła połączyć realizację podstawy programowej w formie zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą z nauką jazdy na nartach zjazdowych. Jest to sposób realizacji innowacji pedagogicznej “Szóstka na białym szlaku” przeznaczonej dla wszystkich chętnych uczniów klas czwartych, którzy w klasie trzeciej uczyli się jazdy na nartach w ramach akcji „Bezpieczny stok”.

Nauczyciele wychowania fizycznego – instruktorzy narciarstwa w klasie trzeciej uczą w ramach innowacji pedagogicznej “Szóstka na stoku” jazdy na stoku narciarskim w Jacni, a rok później zabierają uczniów w polskie Tatry.

Ograniczeniem nie jest sprzęt narciarski, gdyż szkoła dysponuje własnymi nartami, butami narciarskimi, kijkami, kaskami i plastronami w pełni zaspakajając potrzeby uczniów. Połączenie zimowego wyjazdu z nauką szkolnych przedmiotów, doskonaleniem jazdy na nartach i poznawanie tradycji góralskiej to również doskonała okazja do zdobywania przez dzieci większej samodzielności, poznawania siebie w nowych sytuacjach, odkrywanie swych mocnych stron.

Tak było i w tym roku kiedy to w dniach 16-20 grudnia 2018 r. w Małym Cichym w pobliżu Poronina realizowaliśmy z grupą 43 uczniów klas czwartych założenia programowe naszej innowacji. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy od kilku lat sprawdzają się w takiej formie nauki i ruchu, zachęcając nas do dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju szkoły.