Zamość: Szkolili się z taktyki

Uczniowie klas pierwszych i drugich LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość odbyli ćwiczenia z taktyki na poligonie w Sitańcu.

Uczniowie zamojskiej “mundurówki” szkolili się pod okiem żołnierzy z 3 batalionu zmechanizowanego.Zakres zajęć obejmował posługiwanie się bronią strzelecką oraz  działania taktyczne. Główne tematy szkolenia to: budowa i posługiwanie się bronią strzelecką pododdziałów zmechanizowanych, wykonywanie pojedynczego stanowiska strzeleckiego,  posługiwanie sprzętem ochrony przed skażeniami, pododdziałowe środki łączności.