Zamość: Powstanie nowy żłobek!

W poniedziałek, 29 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu 3000 umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Beneficjentem jest Zamojskie Centrum Edukacji Enigma, które planuje stworzyć w mieście żłobek.

Wartość ogólna projektu to 1 496 148,00 zł, dofinansowanie z UE 1 421 340,60 zł.

– Poziom realizacji budżetu RPO powoduje, że znaleźliśmy się na 7. miejscu, wśród 16. województw, pod względem wydatkowania funduszy europejskich. Pamiętajmy, że te pieniądze mają na celu ożywienie regionów Polski, mają wyrównać nasze szanse z regionami starej Unii Europejskiej i dać nowy impuls do rozwoju – podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

„Bajkowy żłobek” to tytuł projektu jaki planuje zrealizować Zamojskie Centrum Edukacji Enigma. W ramach inwestycji, której ogólna wartość to blisko 1,5 mln zł, wykonana zostanie m.in. adaptacja pomieszczeń żłobka i jego otoczenia do obowiązujących przepisów w zakresie opieki nad dziećmi, pojawi się niezbędny sprzęt, meble czy sprzęt sanitarny. Zatrudnione zostaną także opiekunki do dzieci.

– Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą edukacją, kształcimy osoby dorosłe w szkołach policealnych. Niedawno pojawił się również pomysł otworzenia żłobka. Zapotrzebowanie w Zamościu jest bardzo duże, dlatego zdecydowaliśmy się objąć tym projektem 64 dzieci – wyjaśniła Elżbieta Jędruszczak z Zamojskiego Centrum Edukacji Enigma.

(źródło: lubelskie.pl)