Zamość: “Podwójny rocznik” w kolejce do liceów, techników i szkół branżowych

W 2019 roku o przyjęcie do liceów, techników i szkół branżowych będą się starać absolwenci gimnazjów i VIII klas szkół podstawowych. Oznacza to ponad dwukrotnie więcej kandydatów niż rok wcześniej. Czy wystarczy miejsc, klas i nauczycieli?

W Zamościu klasy VIII szkoły podstawowej ukończy 627 uczniów, klasy III gimnazjum – 695 uczniów.

Urząd Miasta prognozuje też że o przyjęcie do klas pierwszych będą się starać również uczniowie spoza Zamościa, nawet 1000 absolwentów Szkół Podstawowych i 1200 absolwentów gimnazjów.

Wiemy już ile będzie klas pierwszych:

w szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych klas pierwszych będzie:

LO-23 po szkole podstawowej i 25 po gimnazjum,

w technikum: 21 po szkole podstawowej i 20 po gimnazjum,

w szkołach branżowych: 5 po szkole podstawowej i 5 po gimnazjum.

Urząd Miasta Zamość przewiduje, że najwięcej klas pierwszych będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Co ciekawe ogółem ilość oddziałów i uczniów jest zbliżona do poziomu roku szkolnego 2010/2011.

Urząd Miasta Zamość przypomina – Zasady rekrutacji określone są w Rozdziale 6 „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j.) Wnioski można złożyć do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół (Art. 156-Limit wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły).