Zamość: Podsumowanie programu “Młodzi obserwatorzy przyrody. Tworzymy miasto z klimatem!” [FOTO, VIDEO]

Młodzi obserwatorzy przyrody. Tworzymy miasto z klimatem! (2018/2019) to druga edycja programu edukacji ekologicznej Fundacji Veolia Polska i Centrum UNEP/GRID Warszawa. Decyzją Komisji Konkursowej z uwzględnieniem głosów internautów I miejsce w konkursie i grant w wysokości 5 000 zł na realizację pomysłu otrzymało II LO im. Marii Konopnickiej.

W trakcie obrad Komisja Konkursowa zdecydowały także o przyznaniu nagród zespołowych, stanowiących wyróżnienie za zaangażowanie młodzieży w prace nad wizją zielonych miast. Wszystkie zespoły, otrzymały vouchery na kwotę 450 zł, które młodzież przeznaczy na uzgodniony z Organizatorami, cel.

Urząd Miasta postanowił wyróżnić młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego za projekt “Zagospodarowanie terenu przy rzece Łabuńce” (zobacz projekt). Autorki eko-projektu zostały zaproszone do współtworzenia planów zagospodarowania terenu przyrzecznego, które Urząd Miasta chce w ramach swoich planów inwestycyjnych udostępnić mieszkańcom jako miejsce rekreacyjne.

Podczas oficjalnego podsumowania programu, które miało miejsce w Ratuszu (04.04.2019 r.) Piotr Zająć Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Anna Hincz z Fundacji Veolia Polska i Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska z Centrum UNEP/GRID Warszawa wręczyli nagrody, młodzież i opiekunowie otrzymali również okolicznościowe dyplomy i certyfikaty.

Program prowadzony był pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość i realizowany był przy ścisłej współpracy z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej.

Nagrodzeni:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego,
  • Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu.

Główny cel programu to popularyzację wiedzy na temat roli zieleni w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony. Młodzi obserwatorzy przyrody. Edycja Tworzymy miasto z klimatem! realizowana jest w 7 miastach: Zamościu, Tarnowskich Górach, Chrzanowie, Przasnyszu, Świeciu, Słupcy i Trzemesznie. W każdym z miast projekty oceniane były osobno.

– W sumie blisko 40 uczniów z Zamościa wzięło udział w konkursie na opracowanie własnego eko-projektu, czyli pomysłu na działanie wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej. Ich zadaniem było przyjrzenie się zieleni w przestrzeni miejskiej jako ważnemu czynnikowi wpływającym na zapewnienie dobrego klimatu przyrodniczego, jak i społecznego miasta – w tym celu uczniowie mieli przeprowadzić cykl konsultacji społecznych z mieszkańcami,
poznać ich bolączki, potrzeby, oczekiwania, zdiagnozować wyzwania miasta w kontekście zieleni miejskiej. Uczniowie mogli też liczyć na wsparcie ekspertów – przedstawicieli Urzędu Miasta, którzy opiniowali pomysły pod kątem planów rozwoju miasta. – podsumowują przedstawiciele Fundacji Veolia Polska.


Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Fundacja koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizuje działania na rzecz ekologii, ochrony środowiska, bioróżnorodności, a wspiera inicjatywy edukacyjno-oświatowe. Fundacja Veolia Polska. Współpraca w dobrym klimacie. www.fundacja.veolia.pl