Zamość: Obywatele Europy, Obywatele Świata…

W dniach 19.03.-21.03. Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Smart School w Zamościu odwiedzili uczestnicy projektu unijnego Erasmus+ pt.  “Partnership for Bilingual Citizenship Education”, którego Smart School jest pomysłodawcą i koordynatorem. Byli to nauczyciele ze szkoły w Barcelonie i Piazenca we Włoszech.

Program ten ma na celu wspieranie procesu aktywnego udziału dzieci i młodzieży w życiu demokratycznym i zwiększenie ich odpowiedzialności jako obywateli Europy oraz rozwoju edukacji anglo- i dwujęzycznej. Podczas warsztatów zorganizowanych w j szkole wspólnie z partnerami przedyskutowano kwestie związane z realizacją programu oraz ustalono kolejne działania projektowe.

Oprócz zorganizowania warsztatów nauczyciele Smart School mogli także zaprezentować gościom całą placówkę, wymienić doświadczenia w obszarze nauczania dwujęzycznego, oraz pokazać im to, z czego są najbardziej dumni – pracę z uczniami podczas lekcji pokazowych w grupach przedszkolnych i szkoły podstawowej. Wszystkie te działania posłużą do dalszego rozwoju warsztatu pracy oraz kreowania misji i wizji nowoczesnej szkoły, a uczniom dadzą możliwość aktywnego uczestnictwa w edukacji wielokulturowej.

Podczas pobytu w Zamościu goście mieli także okazję docenić zimowe piękno zamojskiej Starówki, zwiedzając najważniejsze zabytki z anglojęzycznym przewodnikiem. Nie zabrakło spotkań integracyjnych, wspólnych kolacji oraz dużej dawki międzynarodowego dobrego humoru!

Następnie, grupa odwiedzających nauczycieli udała się do drugiej placówki Smart School w Zakręcie k/Warszawy. Tam, pod opieką Pani Dyrektor Kingi Gołdanowskiej nauczyciele mogli zwiedzić szkołę, poznać pracujących w niej nauczycieli i, choć wizyta była krótka, spróbować „poczuć ducha” Smartowej edukacji dwujęzycznej.

Kolejnym punktem wizyty nauczycieli było spotkanie ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wspólnych warsztatów, prowadzonych przez dr Artura Stępniaka, nauczyciele z Włoch i Hiszpanii mogli dowiedzieć się więcej o polskim systemie edukacji oraz roli edukacji dwujęzycznej w polskim szkolnictwie. W zamian za to, nauczyciele obu szkół przedstawili rozwiązania systemowe dot. edukacji dwujęzycznej w ich krajach, oraz zaprezentowali praktyczne sposoby wprowadzania edukacji dwujęzycznej w ich szkołach.