Zamość: O Legii Akademickiej i “Żelaznej Dywizji” na PWSZ

Wczoraj (11 marca) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu odbyło się spotkanie studentów z gen. dyw. Jarosławem Gromadzińskim, dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej, zwanej też „Żelazną Dywizją”.

Dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej podczas spotkania mówił o wymaganiach, jakie stawia przed kandydatami wojsko.

W ramach formowania nowej brygady, czyli 19. Brygady Pancernej w Lublinie odwiedzam wszystkie garnizony, które wejdą w jej skład. Tak się składa, że Zamość będzie częścią tej brygady. Widzimy potencjał w takim programie jak Legia Akademicka, jeśli chodzi o kandydatów do jednostki, którą będziemy formować. Wystąpiliśmy już z wnioskiem o przyjęcie ok. 30 podoficerów, którzy ukończyli Legię Akademicką. Poszukujemy ludzi, którzy ukończyli różne kierunki studiów. – mówił gen. Gromadziński.

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. PWSZ w Zamościu po raz drugi realizuje program Ministerstwa Obrony Narodowej pn. Legia Akademicka. Zamojska PWSZ znalazła się w elitarnym gronie ok. 60 uczelni z całej Polski zakwalifikowanych do tego programu.

Podczas spotkania, gen. dyw. Jarosław Gromadziński mówił o potrzebie kształcenia się, dokształcania, o wymaganiach sprawnościowych, jakie są stawiane kandydatom oraz odpowiadał na pytania studentów, które dotyczyły m.in. możliwości wstąpienia do armii.

W spotkaniu z dowódcą „Żelaznej Dywizji” udział wzięli: rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski, prorektor prof. dr hab. Waldemar Martyn, kanclerz uczelni Jerzy Korniluk, dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu prof. zw. dr hab. Henryk Chałupczak, wykładowcy i studenci uczelni a także uczniowie LO CSM Zamość.