Zamość: Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej

“Nowe wyzwania w procesach dekontaminacji medycznej a potrzeba kształcenia praktycznego” to tytuł konferencji jaka odbyła się w zamojskim szpitalu “papieskim”.

Konferencję zorganizowały Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Edukacji “Enigma” oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak “Procesy dekontaminacji podstawą profilaktyki zakażeń w świetle aktów prawnych oraz wytycznych” – dr Weronika Oleszczak-Momot, “Potrzeba kształcenia praktycznego w zakresie dekontaminacji medycznej” – mgr Renata Moskwa – egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, “Zapobieganie zakażeniom w placówkach medycznych – obowiązujące procedury” – mgr Beata Zakrzewska.