Zamość: Nagroda “Dla Dobrego wychowania” dla Waldemara Leszczyńskiego

Na uroczystym spotkaniu Noworocznym w Lublinie, dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Waldemar Leszczyński, odebrał kolejną w jego dorobku nagrodę. Tym razem „Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo” w zacnym gronie lubelskich przedstawicieli świata nauki i kultury wyłoniła go jako laureata nagrody – “Dla dobrego wychowania”, przeznaczoną dla osób zasłużonych w promowaniu, wspieraniu i rozpowszechnianiu misji wychowania.


Wychowanie młodych pokoleń , wychowanie młodzieży i dzieci jest podstawą rozwoju społeczeństwa, podstawą bytu Państwa, jego przyszłości i pomyślnego rozwoju. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”, jak mawiał Jan Zamoyski. 
Nagroda przyznawana jest podczas organizowanych od 17 lat spotkań opłatkowych „Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo”. Projekt ma na celu wydobycie na światło dzienne osób i instytucji, które z bardzo dobrym skutkiem zajmują się wychowaniem. Dyrektor Waldemar Leszczyński otrzymał ją bardzo zasłużenie. Oprócz powołania i poczucia misji, ma także wizję i pasja do nauczania. Inspiruje i wierzy w wychowanków, szuka w nich tego, co dobre i co warto pielęgnować. Kształtuje w nich postawy obywatelskie, społeczne, moralne w których na plan pierwszy wysuwa się troska o drugiego człowieka i wartości chrześcijańskie. 
Od wielu lat działa aktywnie na rzecz rozwoju zainteresowań i uzdolnień młodzieży. Stworzył wychowankom dogodne warunki do ich rozwijania. Stara się uczyć młode pokolenie szacunku dla osób starszych oraz zachęca do udziału w akcjach pomocowych i charytatywnych. Sam nie pozostaje na uboczy, jest osobą aktywną zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Jego pasją jest fotografia, muzyka i sztuki plastyczne.
Dyrektor Waldemar Leszczyński dziękując za otrzymaną nagrodę podkreślił, że to wspaniałe wyróżnienie nie byłoby możliwe bez udziału nauczycieli – wychowawców i młodzieży, która z pasją i zaangażowaniem uczestniczy w wielu projektach.

Realizujemy przebogatą ofertę programową, którą kierujemy do młodzieży, a jest to przede wszystkim edukacja historyczna, jako pewien obszar w szeroko rozumianym wychowaniu. Udało się nam wydać pięć publikacji książkowych, przy udziale wychowanków, którzy dotarli do osób starszych – mówił w wypowiedzi dla mediów. 
Zwrócił także uwagę na czas w jakim otrzymał nagrodę. W 2018 roku obchodzimy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jest to zatem rok wielu podsumowań i nowych inicjatyw. W Bursie realizowany jest nowy projekt, którego zwieńczeniem będzie kolejna, szósta publikacja książkowa. Trwa II edycja ogólnopolskiego konkursu historyczno – literackiego dla wychowanków burs i internatów pt. „ My Pierwsza Brygada – polska droga do niepodległości”, którego uroczyste podsumowanie odbędzie się w maju 2018 roku wraz z towarzyszącą mu wystawą fotografii o Józefie Piłsudskim.