Zamość: Na PWSZ zabrzmi “Gaudeamus igitur”

Studenci i społeczność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu już za kilka dni zainaugurują nowy rok akademicki 2017/2018.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 12 października br. (czwartek) o godz. 11 w auli Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ w Zamościu, ul. Zamoyskiego 64.

Wykład inauguracyjny „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze” wygłosi mgr Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie, a od 1 października 2009 roku na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku PWSZ nadano imię Szymona Szymonowica.

PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych.

Program uroczystości:

–          Hymn Państwowy

–          Wystąpienie JM Rektora PWSZ w Zamościu dra hab. Andrzeja Samborskiego

–          Wręczenie lauru „Zasłużony dla Uczelni”

–          Immatrykulacja studentów I roku

–          Wystąpienie przedstawiciela studentów

–          Gaude Mater Polonia

–          Wykład inauguracyjny:

mgr Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze”

–          Gaudeamus Igitur