Zamość: “Mundurówka” zbroi się

Repliki karabinka AK-47 czyli popularnego „kałasznikowa”, łopatki piechoty, broń pneumatyczną, kamizelki taktyczne, hełmy, czy busole i okulary ochronne – to wszystko zakupiło LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość im. Powstania Zamojskiego dzięki wsparciu z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zamojska „mundurówka” jako jedyna szkołą w Zamościu bierze udział w „Pilotażowym programie wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”. W ramach tego programu placówka otrzymała od MON 20 tysięcy złotych na zakup wyposażenia uczniów do szkolenia wojskowego.

Z pozyskanych od Ministerstwa Obrony Narodowej Funduszy zakupiliśmy m.in. przybory do walki wręcz, repliki ASG popularnego karabinka AK-47, czyli „kałacha”, kamizelki taktyczne, hełmy, busole, łopatki piechoty, broń pneumatyczną, okulary ochronne, opaski uciskowe, zestawy ratownictwa medycznego KPP do udzielania pierwszej pomocy, czy nosze pachtowe, albo radiotelefon pozwalający na pracę przy każdej pogodzie. – wylicza podkom. Bogdan Łopuszyński, wicedyrektor LO CSM Zamość ds. edukacji mundurowych.

Dziś w „mundurówce” odbyła się prezentacja sprzętu dla uczniów klas wojskowych pozyskanego ze wsparcia resortu obrony.

Jesteśmy pewni, że dzięki pracy na tym sprzęcie młodzież będzie miała zdecydowanie lepsze warunki do poznawania i szkolenia się np. z taktyki, czy też podstaw obsługi broni, co zaprocentuje gdy ktoś z nich będzie chciał robić karierę w wojsku. W przyszłości planuje zacieśnić współpracę z 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, a szczególnie zamojskim 25 batalionem lekkiej piechoty. – mówi Irmina Szady-Czubara, dyrektor zamojskiej „mundurówki”.

 „Pilotażowy program wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych” to przedsięwzięcie szkoleniowe organizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych MON, które ma na celu certyfikację szkół prowadzących klasy wojskowe. Zamojska “munudrówka” jest jedną z 5 szkół w województwie lubelskim i jedyną w Zamościu, która została zakwalifikowana do programu resortu obrony.

Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie LOCSM Zamość zyskują: dodatkowe zajęcia na terenie wojskowej jednostki patronackiej raz w tygodniu, obozy proobronne współorganizowane przez MON. 

Ponadto po zakończeniu nauki w szkole uczniowie wezmą udział  w kilkutygodniowym szkoleniu poligonowym zakończonym przysięgą wojskową  i możliwością podjęcia służby wojskowej. Z kolei absolwenci ubiegający się o przyjęcie do Wyższych Szkół Oficerskich otrzymają preferencyjne warunki przyjęcia na te uczelnie.