Zamość: “Mundurówka” będzie nosić imię Powstania Zamojskiego

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość będzie nosiło imię Powstania Zamojskiego. Szkoła otrzyma sztandar od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Zamość.

Uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru odbędą się w poniedziałek 20 listopada. Rozpocznie je o godz. 10 Msza św. w kościele oo. redemptorystów pw. św. Mikołaja. Po nabożeństwie uroczystości przeniosą się do Klubu Batalionowego przy ul. Piłsudskiego.

O godz. 12 odbędzie się uroczyste przekazanie szkole sztandaru. “Mundurówka” otrzyma sztandar od Światowego Związku Żołnierzy AK – Okręg Zamość. Następnie szkole zostanie nadane imię Powstania Zamojskiego. Ponadto w tym dniu ślubowanie złożą uczniowie klas pierwszych.  Uroczystość zakończy okolicznościowe spotkanie w Klubie Batalionowym.

Powstanie Zamojskie było zrywem partyzantów z Zamojszczyzny przed niemieckimi wysiedleniami, realizowanymi według założeń Generalnego Planu Wschodniego, na przełomie 1942 i 1943. 1 lutego stoczona została największa bitwa powstania zamojskiego – pod Zaborecznem. Bitwa zakończyła się całkowitym zwycięstwem partyzantów, oddziały niemieckie zostały rozbite przy minimalnych stratach własnych (1 zabity, 2 rannych), Niemcy na pół roku zaprzestali wysiedleń. W lipcu 1944 ocalałe jednostki AK wzięły udział w akcji „Burza”, podczas której wyzwolono m.in. Zamość i Szczebrzeszyn. Pod koniec lipca cała Zamojszczyzna została wyzwolona. Wielu partyzantów musiało jednak opuścić rodzinne strony, uciekając przed represjami władz komunistycznych.