Zamość: Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości

Międzyszkolny Turniej Szachowy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP z cyklu „Patriotyzm przez szachy – Zamość 2018” rozegrany zostanie 9 listopada, w piątek o godz. 16.00, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 07.11.2018 r.

Organizatorem turnieju jest Młodzieżowy Dom Kultury, który w 2019 roku będzie świętował 70 rocznicę swojego powstania. W marcu 1949 roku w Zamościu powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.

Celem imprezy jest m.in. wspólne świętowanie w środowisku lokalnym Rocznic Świąt Państwowych oraz patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży przez szachy, przybliżenie dzieciom i młodzieży Święta Odzyskania Niepodległości przez RP, umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań, wyłonienie najlepszych zawodników na drodze sportowej rywalizacji.

System rozgrywek i tempo gry:
Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna.
Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 07.11.2018 r. na adres: MDK Zamość, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46 lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Nagrody:
Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

Kategorie wiekowe:
kategoria I– kl. I – IV szkoła podstawowa;
kategoria II– kl. V-VIII szkoła podstawowa;
kategoria III– szkoły ponadpodstawowe;

Koordynator: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu

Zapraszamy do udziału!

REGULAMIN