Zamość: Miasto w konkursie „Młodzi obserwatorzy przyrody – tworzymy miasto z klimatem!”

Rusza druga edycja konkursu! W ubiegłorocznych zmaganiach Szkoła Podstawowa nr 10 z Zamościa zajęła drugie miejsce. Konkurs organizują Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Fundacją Veolia Polska. Głównym jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat roli zieleni w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie tylko pięć miast: Zamość, Chrzanów, Świecie, Tarnowskie Góry i Przasnysz. Główne działania konkursowe ruszą we wrześniu 2018 r. O dokładnych datach organizatorzy będą informować na bieżąco na stronie konkursu: www.mlodziobserwatorzy.edu.pl

Na stronie konkursu czytamy również:

Pierwsza edycja Konkursu, realizowana w roku szkolnym 2017/2018 pod hasłem przewodnim „Chronimy razem bioróżnorodność”, spotkała się z doskonałym przyjęciem – wzięło udział blisko 700 uczniów z kilkunastu polskich miast. W nadchodzącym roku szkolnym pragniemy kontynuować inicjatywę, która przyczyniła się do znacznego podniesienia nie tylko poziomu wiedzy przyrodniczej młodzieży, ale też ich bezpośrednio zaangażowania w działaniach na rzecz lokalnego środowiska. 

W drugiej edycji Konkursu zadaniem zespołów będzie przygotowanie własnego eko-projektu – pomysłu na działanie wzmacniające rolę zieleni w przestrzeni miejskiej i traktowania jej jako ważnego czynnika wpływającego na zapewnienie dobrego klimatu przyrodniczego, jak i społecznego miasta. Uczestników będą wspierać lokalni partnerzy, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci grupy Veolia w Polsce. Zwycięskie zespoły otrzymają granty na realizację wypracowanych koncepcji. Dodatkowo, do udziału w konkursie zaprosimy też mieszkańców, którzy będą głosować na najlepsze eko-projekty i angażować się w działania na rzecz środowiska.

 

Urząd Miasta poinformował że w ubiegłym tygodniu Prezydent Andrzej Wnuk spotkał się z przedstawicielami organizatorów. Rozmawiano m.in. o działaniach ekologicznych podejmowanych przez miasto w ostatnich latach, a także o planowanych rozwiązaniach, które mogłyby wpływać na jakość powietrza w Zamościu i dydaktycznym wykorzystaniu zieleni miejskiej (np. na potrzeby organizowania lekcji w terenie).

Eko-projekty dotyczące zieleni miejskiej zostaną ocenione w głosowaniu mieszkańców. To oni zdecydują, który z nich powinien być zrealizowany. Zwycięskie zespoły stworzone przez młodzież, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych i ekspertów grupy Veolia w Polsce, otrzymają granty na realizację wypracowanych koncepcji.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają młodzież w wieku 12–19 lat. Zespoły konkursowe mogą tworzyć zarówno uczniowie (grupy/klasy zgłaszane do udziału przez nauczycieli), jak również młodzież z nieformalnych grup edukacyjnych (np. uczestnicy kół zainteresowań w domach kultury, uczestnicy zajęć w bibliotekach miejskich, harcerze, itp. zgłaszani przez dorosłego opiekuna zespołu).

Każdy zespół może liczyć do 30 osób + opiekun. Do udziału w drugim etapie zostaną wybrane po 3 zespoły z każdego miasta.