Zamość: Managing for @ School of Success – Szkoły Sukcesu

Sukces szkół może być mierzony różnymi wskaźnikami: wynikami: egzaminów zewnętrznych, przyjęć na studia wyższe, ewaluacji zewnętrznej czy wreszcie wskaźnikiem Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).

W wielu krajach brane są pod uwagę także inne czynniki: klimat szkoły, poziom bezpieczeństwa, zadowolenie  uczniów i rodziców.
Portugalska organizacja EduFor, zajmująca się problematyką nowoczesnej edukacji zaproponowała 5 szkołom w Unii Europejskiej, które są postrzegane jako szkoły sukcesu, udział w projekcie, który próbuje odpowiedzieć na pytanie Czym jest sukces szkoły? Jak go mierzyć? Jak zarządzać szkołą, by taki sukces odnieść?
Szkoły i instytucje  uczestniczące w projekcie to:  EduFor w Portugalii wraz z 5 szkołami z regionu Mangualde (pomiędzy Porto a Lizboną), Istituto Omicomprensivo “Ridolfi- Zimarino” we Włoszech,  Branston Junior Academy w Wielkiej Brytanii,  Confederacion Espanola De Centros De Ensenanza Asociacion C.E.C.E. w Hiszpanii,
Gemeente ‘s-Hertogenbosch w Holandii, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Zamościu.

W ramach kolejnego spotkania projektowego i warsztatów w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im Unii Europejskiej W Zamościu, w którym uczestniczyło 20 Dyrektorów szkół,  Partnerzy Projektu:
Odbyli spotkania z Prezydentem Miasta Zamość, Panem Andrzejem Wnukiem, Wiceprezydentem Miasta Panem Andrzejem Zastąpiło i Dyrektorem Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Panią Agnieszką Kowal,
odwiedzili szkoły publiczne w Zamościu: Szkołę Podstawową nr 8 im. Orląt Lwowskich i Gimnazjum nr 5 im Sybiraków, Szkołę Podstawową nr 6 im Szymona Szymonowica
zrealizowali 5- dniowe warsztaty nt. mierników jakości pracy szkoły
poznali zasady i warunki funkcjonowania Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

Konkluzje z pobytu i realizacji programu w Zamościu:
-zamojskie szkoły, które odwiedzili goście, to ewidentnie szkoły sukcesu – jego miarą są uzyskiwane przez nie wyniki i klimat pracy,
-systemy edukacyjne w krajach projektu są bardzo zróżnicowane: w Portugalii, Hiszpanii Włoszech i Polsce miarą sukcesu szkoły są przede wszystkim wyniki uzyskiwane przez uczniów, w Holandii i Wielkiej  Brytanii oprócz wyników ważne miejsce zajmuje też klimat szkoły, to czy wszystkie dzieci czują się w niej dobrze (słowo klucz- inkluzja),
-najważniejszym czynnikiem sukcesu szkół, we wszystkich krajach projektu są aktywni, zaangażowani i lubiący swoją pracę nauczyciele,
-system wychowania i kształcenia w Polsce sprawia, że dzieci są zmotywowane i zaangażowane w edukację i widzą w niej szansę na odniesienie życiowego sukcesu
-Zamość to piękne miejsce do życia, a szkoły i jakość pracy nauczycieli jest ponadstandardowa, w stosunku do innych krajów europejskich