Zamość: LO Centrum Szkół Mundurowych w pilotażowym programie MON

Myślisz o służbie wojskowej? 1 września 2017 roku rusza wielkie przedsięwzięcie szkoleniowe organizowane przez Biuro do Spraw Proobronnych MON, które ma na celu certyfikację szkół prowadzących klasy wojskowe.


LO CSM Zamość jako jedna z 4 placówek tego typu w województwie lubelskim zostało zakwalifikowane do programu: pt.: „Pilotażowy program wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych”

Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie LOCSM Zamość zyskają: dodatkowe zajęcia na terenie wojskowej jednostki patronackiej raz w tygodniu, obozy proobronne współorganizowane przez MON.
Co ważne po zakończeniu nauki w szkole uczniowie wezmą udział  w kilkutygodniowym szkoleniu poligonowym zakończonym przysięgą wojskową  i możliwością podjęcia służby wojskowej. Z kolei absolwenci ubiegający się o przyjęcie do Wyższych Szkół Oficerskich otrzymają preferencyjne warunki przyjęcia na te uczelnie.

Ponadto, MON deklaruje w przyszłości wsparcie finansowe w kwestii zakupu mundurów i wyposażenia oraz współfinansowanie kursów prawa jazdy kat. B.