Zamość: Licealista w finale Olimpiady Języka Łacińskiego

Krystian Petz , uczeń trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Zamościu, został finalistą XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego.

Zainteresowanie kulturą antyczną oraz zawiłościami języka łacińskiego i tajnikami sztuki translatorskiej , a także wytrwała praca zapewniły Krystianowi sukces podczas finałowych zawodów, które odbyły się w Katedrze Filologii Klasycznej KUL. Inspiratorką pasji ucznia oraz jego przewodniczką po starożytności była pani Mirosława Podhajny, która od lat realizuje autorski program języka łacińskiego w I LO oraz prowadzi Koło klasyczne. Niemal co rok jej wychowankowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Co zasługuje na szczególne podkreślenie, uczniowie Ci muszą konkurować z uczniami prywatnych liceów klasycznych, w których język łaciński wykładany jest w dużo większym  wymiarze godzin.