Zamość: Konkurs w Europejski Dzień Logopedy

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu zorganizowało miejski konkurs logopedyczny „Z rodzicami ćwiczymy i pięknie mówimy”, który odbył się 15 marca br.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat,  uczęszczające do przedszkoli w Zamościu. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie i wyrecytowanie wybranego wiersza, który będzie utrwalał prawidłową artykulację wybranych głosek, zwłaszcza tych najtrudniejszych, np. r, sz, rz, cz, dż. Kolejnymi celami konkursu było: rozwijanie świadomości językowej, utrwalanie prawidłowej artykulacji i fonacji, zaangażowanie rodziców w procesie rozwoju mowy  i języka dzieci, rozwijanie zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci, zachęcanie do publicznych występów, promowanie kultury słowa,  języka ojczystego.

Powołane jury oceniało przede wszystkim inwencję językową i literacką oraz kompozycję wiersza, poprawność artykulacyjną, ekspresję wypowiedzi, przydatność wierszy w trakcie prowadzonej terapii logopedycznej, pamięciowe opanowanie  i interpretację tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Wybór zwycięzców konkursu był trudny, ze względu na wysoki poziom językowy i artystyczny prezentowanych utworów. Jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Martyna Pakuła- pierwsze miejsce (Przedszkole Miejskie Nr 14),

Anna Kołodziej – drugie miejsce (Przedszkole Miejskie Nr 10),

Zofia Iwańczak, Gabriela Momot – trzecie miejsce (Przedszkole Miejskie Nr 10).

 

Jury przyznało również pięć wyróżnień dla: Emilii Czechońskiej (Przedszkole Miejskie Nr 5), Bartłomieja Kaliszczuka (Przedszkole Miejskie Nr 8), Michała Czoka (Przedszkole Miejskie Nr 2), Kornelii Pankiewicz (Przedszkole Miejskie Nr 14), Kacpra Lewusza (Przedszkole Miejskie Nr 6).

Laureaci konkursu (pierwsze, drugie i trzecie miejsce, pięć wyróżnień) otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy- podziękowania za udział. Łącznie w konkursie wzięło udział dwadzieścia dwoje dzieci z terenu miasta Zamość. 

            Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują Zarządowi Osiedla Orzeszkowej-Reymonta, w tym przede wszystkim jej Przewodniczącej Pani Janinie Gąsiorowskiej oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi, Pani Magdalenie Anasiewicz za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.