Zamość: Konkurs na literacki mms


Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym.

W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów miasta Zamościa.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu, przedstawiającej ilustrację z przeczytanej książki, którą należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną.

Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę, która powinna zawierać: imię i nazwisko, adres uczestnika, klasę, nazwę i adres szkoły, a także imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca powstała.

Celem konkursu „Literacki MMS” jest kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności.
Prace składać można do 4 listopada we wszystkich filiach bibliotecznych Książnicy Zamojskiej

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Podstawą oceny będzie spełnienie wymogów regulaminowych: właściwe ujęcie tematu, wymagany format, walory artystyczne.

Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach wiekowych:
-uczniowie klas I
-III szkół podstawowych
-uczniowie klas IV
-VI szkół podstawowych
-uczniowie klas VII szkół podstawowych i gimnazjów.

Organizator przewiduje 13 nagród głównych i 40 wyróżnień.
Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas podsumowania konkursu, które odbędzie się w siedzibie Książnicy Zamojskiej przy ul. Kamiennej 20 w grudniu (o dokładnym terminie i godzinie imprezy zwycięzcy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni).

Nagrodzone ilustracje posłużą do przygotowania wydawnictwa pokonkursowego w
formie kalendarza na 2018 rok.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod numerem telefonu 84 639 67 99.
Adresy placówek bibliotecznych, w których można składać prace:
Filia nr 1: ul. Wyszyńskiego 51A, tel. 84 639 87 19
Filia nr 2: ul. Wiejska 17, tel. 84 627 28 56
Filia nr 3: ul. Brzozowa 26A, tel. 84 639 42 94
Filia nr 4: ul. Peowiaków 68A, tel. 84 639 36 17
Filia nr 6: ul. Prusa 2, tel. 84 639 67 99
Oddział dla Dzieci i Młodzieży: ul. Kamienna 20, tel. 84 627 11 54 w. 29